guidance
 
 
 
建国门店
订餐电话:65156909
地 址:北京市朝阳区建外大街24号 (赛特购物中心西侧)
Add:No.24,JianGuoMenWaiStreet,ChaoYang District,Beijing
民族园店
订餐电话:62049932;62042648
地 址:北京市朝阳区民族园路1号 (奥体西门西侧,中华民族园正门旁边)
Add:No.1,MinZuYuanLu,ChaoYang District,Beijing
新大都店
订餐电话:68338693
地 址:北京市西城区车公庄路21号(新大都饭店院内西侧)
Add:No.21,CheGongZhuangLu,XiCheng District,Beijing
三里河店
订餐电话:010-68581717    010-68582727
地 址:北京朝阳区三里河东路5 号
Add:No.5,SanLiHe,ChaoYang District,Beijing
甜水园店
订餐电话:010-58619668   010-58619666
地 址: 北京朝阳区甜水园街6号 (北京出入境检验检疫局大楼东侧)
ADD:NO:6 TIANSHUIYUAN ST. CHAOYANG DISTRICT
万柳店
订餐电话:82565519 82566338 82566339
地 址:海淀区万柳华府北街2号
Add:No.2,WanLiuHuaFu BeiJie,HaiDian District,Beijing
紫云阁店
订餐电话:62536869
地 址:北京市海淀区海淀南路28号(海淀医院向西路南)
Add:No.28,HaiDian NanLu,HaiDian District,Beijing
 
 
 
Add:No.1,MinZuYuanLu,ChaoYang District,Beijing    
TEL:010-82846700    FAX:010-82846701    E-mail:office@bjywky.com